E+ 2018 – KA107:

Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju (1. 6. 2018 – 30. 9. 2019)

Tema:
Spletne učilnice in upravljanje E+ projektov
Mobilnost študentov za prakso

Title: 

Online classrooms and managing E+ projects
Student mobility for traineeships

Partnerja:

 

Celje School of Economics, Higher Vocational College, Slovenia

E+ Coordinator: Mojca Sendelbah

Članice/Members: mag. Marjana Leva Bukovnik, Metka Nosan, mag. Zdenka Grlica

Higher Business School of Professional Studies in Leskovac, Serbia

E+ Coordinator: Dr. Dragan Stojanović

Člani/Members: Dr. Tanja Janaćković, Ljubica Janjić, Lazar Krstić

 

Povzetek:

Pri oblikovanju ciljev projekta smo si postavili tri smernice: usposobiti predavatelje Visoke poslovne škole iz Leskovca za postavitev in uporabo spletnih učilnic, vodjo Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz Leskovac podrobno spoznati z vsebino in postopki vodenja E+ projektov in prvič organizirati izmenjavo študentov obeh institucij za namen opravljanja prakse.Uspešno smo izvedli vseh 14 načrtovanih mobilnosti.

Tako so oktobra 2018 na dvomesečno mobilnost z namenom prakse v Celje prišli štirje študenti Visoke poslovne šole iz Leskovca. Delo so opravljali v podjetjih EKOPLUS, Intersplet in Lesoprodukt ter na Regionalni gospodarski zbornici Celje.

V mesecu oktobru 2018 so potekale aktivnosti informatikov iz obeh institucij na področju vzpostavitve in dostopa do orodja Moodle za pripravo spletnih učilnic. V novembru 2018 smo v Celju izvedli mobilnost treh predavateljev in vodje Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSS Leskovac. Trije predavatelji so izvajali kombinirano mobilnost: 4 ure predavanj na teme iz svojih predmetnih področij  ter usposabljanje za spoznavanje orodja Moodle in vsebinske postavitve spletnih učilnic.

Skupaj smo obiskali tudi organizacije, kjer so študentje iz Leskovca opravljali prakso ter pridobili mnenja o izvedbi prakse z mentorji in vodstvi organizacij.

Vodja mednarodne pisarne in E+koordinatorica na EŠ Celje pa sta pregledala pripravo in prijavo projektov E+, faze pred, med in po mobilnosti ter spoznavanja osnovnih orodij E+.

Delo na postavitvi spletnih učilnic se je nadaljevalo do naslednjega obiska predavateljev iz Celja v Leskovac aprila 2019. Predavateljice iz EŠ Celje so izvedle 4 urna predavanja. Drugi del pa je bil namenjen pregledu, popravkom in predlogom za izboljšanje spletnih učilnic predavateljev iz Leskovca. Spletne učilnice so bile že izvajane »v živo«. Tako študenti kot predavatelji so bili navdušeni nad vsebino in uporabo. Organiziran je bil 2-urni tečaj za vse zainteresirane predavatelje z namenomn predstavitve pomena spletnih učilnic. Uporabo na konkretnem primeru so predstavili člani projektne skupine.

Vodja mednarodne pisarne iz VPŠSŠ Leskovac je v času od novembra 2018 do aprila 2019 pripravil osnutek prijave na razpis in le-to sta z E+ koordinatorico EŠ Celje pregledala in ugotavljala njeno primernost. V nadaljevanju sta pregledala pripravo dokumentacije, ki spremlja mobilnost ter pripravo poročil. Posebno pozornost sta namenila finančnemu spremljanju projekta.

Ob obisku Kancelarije za mlade smo se dogovorili za opravljanje prakse dveh študentk iz EŠ Celje. Spoznali smo mentorja, organizacijo, vsebino dela ter sestavili Learning Agreement for Traineeships.

Zadnji dve mobilnosti sta bili tako namenjeni dvema študentkama EŠ Celje, ki sta od sredine aprila do sredine junija 2019 opravljali prakso na Gradski upravi Leskovac v Kancelariji za mlade grada Leskovac. Spoznali sta delo občinske uprave, delo urada za mlade ter sodelovali v izvajanju vsebine tega urada.

Ob koncu projekta smo ocenili naše delo in učinke. Tako je vodja Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSŠ Leskovac pridobil znanja in izkušnje za delo na Erasmus+ projektih v vseh fazah: pred, med in po mobilnosti, spremljanja realizacije in poročanja. Tako bo tudi EŠ Celje, Višja strokovna šola v prihodnosti z VPŠSS Leskovac lažje sodelovala kot prijaviteljica ali partnerica pri E+ programu. Predavatelji šole iz Leskovca, ki so se usposabljali za uporabo spletnih učilnic so širili svoje digitalne kompetence in posodobili pedagoški procesa. Pri učinkih poučevanja pa je vsekakor pomemben pretok novih znanj in praks iz ene države v drugo, ki je zanimiva tudi iz perspektive SLO kot članice in SRB kot nečlanice EU. Glede na dobre gospodarske povezave SLO in SRB je za študente pomembno širjenje znanja tudi z vidika razumevanja medkulturnih in gospodarskih razlik ter podobnosti. Predavanja predavateljev iz partnerskih institucij pa prinesejo korist tudi tistim študentom, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli sodelovati v mobilnosti. Učinki pri študentih je poleg pridobivanja novih znanj in  spretnosti zelo pomembna okrepljena medkulturna zavest, ki se kaže v lažjem sodelovanju z ljudmi iz drugih okolij in kultur ter dvig samozavesti in izboljšano prepričanje o svojih zmožnostih. Organizacije, ki so sodelovale in omogočile praktično izobraževanje študentom pa so pridobile nove povezave s študenti, nekoč potencialnimi podjetniki/zaposlenimi iz druge države. Projekt ima trajnostni učinek, saj se spletne učilnice na instituciji v Leskovcu uporabljajo naprej in širijo krog uporabnikov tudi po zaključku projekta s pomočjo prenosa znanja, ki so ga pridobili udeleženci. Dolgoročno se kaže učinek tudi v kvaliteti povezave med institucijama na področju skupnih projektov in širjenja sodelovanja z novimi partnerji preko mreže mednarodnega sodelovanja.


Tema: Spletne učilnice in upravljanje E+ projektov
Title: Online classrooms and managing E+ projects

Celje, Slovenija (19. 11. 2018 – 23. 11. 2018)

V novembru 2018 smo v Celju izvedli mobilnost predavateljev in vodje Pisarne za projekte in mednarodno sodelovanje iz VPŠSS Leskovac. Trije predavatelji so izvajali kombinirano mobilnost: 4 ure predavanj na teme iz svojih predmetnih področij  ter usposabljanje za spoznavanje orodja Moodle in vsebinske postavitve spletnih učilnic. Skupaj smo obiskali tudi organizacije, kjer so študentje iz Leskovca opravljali prakso ter pridobili mnenja o izvedbi prakse z mentorji in vodstvi organizacij. Vodja mednarodne pisarne in E+koordinatorica na EŠ Celje pa sta pregledala pripravo in prijavo projektov E+, faze pred, med in po mobilnosti ter spoznavanja osnovnih orodij E+.

 

Leskovac, Srbija (8. 4. 2019 – 12. 4. 2019)

Delo na postavitvi spletnih učilnic se je nadaljevalo do naslednjega obiska predavateljev iz Celja v Leskovac aprila 2019. Predavateljice iz EŠ Celje, Višje strokovne šole so izvedle 4 urna predavanja. Drugi del pa je bil namenjen pregledu, popravkom in predlogom za izboljšanje spletnih učilnic predavateljev iz Leskovca. Spletne učilnice so bile že izvajane »v živo«. Tako študenti kot predavatelji so bili navdušeni nad vsebino in uporabo. Organiziran je bil 2-urni tečaj za vse zainteresirane predavatelje z namenomn predstavitve pomena spletnih učilnic. Uporabo na konkretnem primeru so predstavili člani projektne skupine. Vodja mednarodne pisarne iz VPŠSŠ Leskovac je v času od novembra 2018 do aprila 2019 pripravil osnutek prijave na razpis in le-to sta z E+ koordinatorico EŠ Celje pregledala in ugotavljala njeno primernost. V nadaljevanju sta pregledala pripravo dokumentacije, ki spremlja mobilnost ter pripravo poročil. Posebno pozornost sta namenila finančnemu spremljanju projekta. Ob obisku Kancelarije za mlade smo se dogovorili za opravljanje prakse dveh študentk iz EŠ Celje. Spoznali smo mentorja, organizacijo, vsebino dela ter sestavili Learning Agreement for Traineeships.


Tema: Mobilnost študentov za prakso
Title: Student mobility for traineeships

Celje, Slovenija (14. 10. 2018  – 15. 12. 2018)

Oktobra 2018 so na dvomesečno mobilnost z namenom prakse v Celje prišli štirje študenti Visoke poslovne šole iz Leskovca. Delo so opravljali v podjetjih EKOPLUS, Intersplet in Lesoprodukt ter na Regionalni gospodarski zbornici Celje.

V okviru obiska predavateljev in koordinatorja iz Leskovca novembra 2018, smo skupaj obiskali organizacije, kjer so njihovi študentje opravljali prakso. Tam smo se srečali z njihovimi mentorji in vodstvi podjetij. Ker je bila to prva organizacija prakse srbskih študentov v Sloveniji, smo v pogovoru izmenjali spoznanja in izkušnje o pomenu izvajanja prakse tujih študentov.

 

Leskovac, Srbija (22. 4. 2019 – 21. 6. 2019)

Zadnji dve mobilnosti v našem projektu sta bili namenjeni dvema študentkama EŠ Celje, Višje strokovne šole, ki sta od sredine aprila do sredine junija 2019 opravljali prakso na Gradski upravi Leskovac v Kancelariji za mlade grada Leskovac. Spoznali sta delo občinske uprave, delo urada za mlade ter sodelovali v izvajanju vsebine tega urada.